Suche igłowanie (ang. dry needling, DN) to wykorzystanie sterylnych i jednorazowych igieł do akupunktury celem leczenia dolegliwości bólowych oraz dysfunkcji w obrębie narządu ruchu. zobacz więcej